Betontechnológiai képzés

Kimeneti kompetenciák:

Hiány pótló képzésünk keretein belül, gyakorló szakemberektől elsajátíthatják a betonnal kapcsolatos összes olyan ismeretet, amely egy építőiparban dolgozó szakember számára szükséges a mindennapi munkavégzéshez.  A képzést elvégző képesek a szabványi és jogszabályi környezetet átlátni, és kompetens módon döntést hozni betontechnológiai kérdésekben.

Javasolt célcsoport:

Olyan műszaki előkészítő mérnöknek, aki komplex projektfeladatok háttéranyagait menedzseli. Építőipari végzettsége (alapesetben diplomája) van, jártas a vázszerkezet-, csarnok-, útépítés témakörében, viszont a beton területén a feladatához szükséges mértékű részlettudást ilyen módon szeretné elsajátítani. A tanfolyam elvégzése után képes lesz kiigazodni a beton szaknyelvében, önálló döntéshozatalra lesz képes az ajánlatok összevetése terén. A téma területén gyakorlati példákkal támogatott szemléltetést kap, amit az iskolai berkekben nem tudott megszerezni.

Szól olyan helyszíni építésvezetőknek, akik bár gyakorlók és jártasak, de a napi munkafolyamatok mellett nem képesek követni a betonipar szabványváltozásait. Helyszíni betonozást vagy előregyártott elemek telepítését vezénylik, gyakran találkoznak hibával, eltéréssel, váratlan problémával. Önálló döntéseket hoznak az egyes munkafolyamatok átvételéről, de nem feltétlenül vannak tisztában mindazon lehetőségekkel, amikkel a kétségek mindent kizáróan eloszlathatók. Hallgató a képzést követően képes lesz átlátni a lehetőségeit, magabiztos döntést tud hozni a munkaszakasz átvételéről, ill. kétség esetén a megfelelő szakértőt fel fogja tudni kutatni.

A képzés ajánlható olyan betonipari szakmunkásoknak, ill. brigádvezetőknek, akik a helyszíni kivitelezésben naponta részt vesznek. Nem csak dolgoznak a betonnal, hanem azt rendelik és át is veszik. A képzés elvégzését követően olyan elméleti háttértudást szereznek, amivel hatékonyan tudják kezelni a kiszállított beton esetleges műszaki eltéréseit. Legyen szó bedolgozhatóságról, munkaterületi követelményekről, esetlegesen utókezelésről, igényes felületi megjelenésről.

Kapcsolódó/ajánlott egyéb képzések:

Technikai információk:

Vizsga, értékelés módja:

A képzés vizsgával zárul, melynek sikerességi feltétele a 70% feletti eredmény elérése.

Tanúsítvány:

Sikeres vizsgát követően a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Tematika:

Szabványok hierarchiája, a betonszabvány pozicionálása. Termék-, vizsgálati-, kivitelezési
szabványkörnyezet jelentősége

 • termékszabvány
 • vizsgálati szabványok értelmezése
 • méretezési irányelvek
 • MSZ 4798:2016
 • hasonlóságok és különbségek: termék-, vizsgálati-, kivitelezési szabványlogika
 • építőipari paraméterek és tűrések, betonspecifikus tulajdonságok

AVCP rendszerek

 • 2+ követelmények
 • típusvizsgálat: kezdeti vizsgálat beton alapanyagra, ill. első típusvizsgálat termékre
 • üzemi gyártásellenőrzés (érintőlegesen)
 • betonalkotók: adalékanyag, cement, vegyszer, kiegészítő anyagok
 • betontermék alkotók: szerelvények, betonacélok

Általános műszaki követelmények betonra

 • transzportbeton
 • alkotók alapkövetelményei
 • betonösszetétel alapkövetelményei
 • friss beton tulajdonságok
 • megszilárdult beton tulajdonságok
 • roncsolásos- és roncsolásmentes vizsgálatok

magasépítési termékek

 • mélyépítési termékek

Termékek beépíthetősége, kivitelezési irányelvek

 • MSZ EN 13670
  – alapvetések
  – kivitelezési előírások
  – geometriai tűrések
  – intézkedések nem megfelelőség esetén
  – kivitelezési eljárás tartalmi elemei
 • MI 24803-1
  – vizsgálati szempont szerinti minősítés
  – mérőeszközök, mérési pontok, használati pontosság
  – követelménybiztosítási alapfeltételek
  – ellenőrzési terv
  – minősítés folyamata

Gyakorlati felhasználások vonatkozásai: tervezők (T), műszaki ellenőrök (M), gyártók (GY), végfelhasználók (V) stb.

 • fogalmak MSZ 4798 szerint: T, M, GY
 • betonjel: T, M, GY
 • „C” szilárdság
 • környezeti osztályok
 • szemnagyságok
 • konzisztencia
 • betonfedés: T, M, GY
 • szerkesztési szabályok Dmax – vasalás: T
 • átadás-átvétel (tájékoztatás, felelősség, dokumentációk): M, GY, V
 • átadási feltételek (GY)
 • átvétel ellenőrzése (M): dokumentációk, közelítő roncsolásmentes vizsgálatok, szakértői kör
 • reklamációs tételek (V)

Üzemi gyártásellenőrzés: kik, mikor, miért, hogyan? / Teljesítménynyilatkozat.

 • teljesítménynyilatkozat formai- és tartalmi követelményei
 • MSZ 4798:2016 / 9. Gyártásellenőrzés
 • MSZ 4798:2016 / „C” melléklet: A gyártásellenőrzés értékelésére, felügyeletére és
  tanúsítására vonatkozó utasítások