Minőségügyi szakember

Képzés célja:

A mindennapokban sok termelésben és minőségbiztosításban dolgozó szakember küzd azzal, hogy átlássa a minőségbiztosítási szakma terjedelmét, a határterületeket, a minőségbiztosítási eszközök helyes használatát. Hiánypótló képzésünk keretein belül a résztvevők gyakorlati feladatok segítségével szerezhetnek használható tudást, amelyet főleg szimulációk segítségével sajátíthatnak el.

A képzésen a munkavégzés szempontjából a lényeg hangzik el. Az oktatók bemutatják az eszközök helyes használatát, a jó gyakorlatokat.

A képzés három részre bontható.

I . Minőségbiztosítás

II. Új termék bevezetése – APQP

III. Minőségirányítás

A képzés teljes elvégzése javasolt, viszont bontva is lehet jelentkezni az egyes tematikus napokra. Bontott jelentkezés esetén egyedi ajánlat készül.

Kiknek javasolt a képzés:

A képzést a minőségbiztosítással közvetett, vagy közvetlen módon dolgozók számára ajánljuk

 • termelésvezetőnek, termelési középvezetőknek
 • kezdő minőségügyi szakembereknek
 • olyan minőségügyi szakembereknek, akik egy szakmában, vagy csak a minőségbiztosítás egy szegmensében szereztek tapasztalatot és szeretnének nagyobb rálátást kapni a teljes szakmát tekintve
 • társrészlegek vezetőinek (HR, Logisztika, egyéb)

Technikai információk:

A képzés időtartama15 nap
A képzés formájaNyílt vagy kihelyezett
A képzés költsége700.000 Ft + ÁFA / fő nyílt képzésnél,  kihelyezett képzés esetén egyedi ajánlatot készítünk
Kontakt / információk+36 20 258-0692

www.mavaszk.hu

Tanúsítvány:

A képzés elvégzők a következő tanúsítványokat kapják:

– Minőségügyi eszközök (Quality tools) ismerete és használata

– Új termék bevezetése

– ISO 9001 belső auditor

Megszerezhető tudás:

LEAN elemek

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK

Termék és folyamatjellemzők meghatározása

Speciális karakterisztikák SC, CC

Folyamatok dokumentálása Process Flow, Control Plan, FMEA

Minőségbiztosítási eszközök

Pareto elemzés
Statisztikai folyamatszabályozás
MSA – mérőrendszer-elemzés
8D reklamációkezelés
Gyökérokelemzési módszerek – 5miért, Ishikawa
AQL-es mintavételezés

Mérőeszközök kalibrálása

MINŐSÉGTERVEZÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT ELEMEK

Új termék bevezetése, mint projekt

Termék és folyamatjellemzők meghatározása, lebontása, intézkedési
terv kialakítása

APQP elemek

PPAP – VDA2 és AIAG PPAP 4th

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK

Minőségirányítási rendszerek felépítése, mindennapi működése

Vezetőséghez kapcsolódó elemek

Minőségirányítási rendszerek tervezése

Termelési folyamatok

HR folyamatok

Minőségügyi folyamatok

Tematika:

I. Minőségbiztosítás

 • 1. NAP - MINŐSÉGÜGYI ALAPOK

  Folyamatok általános modellje

  Folyamatos fejlesztés PDCA

  Mutatószámok és alkalmazásuk

  Minőség fogalma

  Minőségirányítás és minőségbiztosítás fogalma

  Minőségirányítási rendszerek

 • 2. NAP - FOLYAMATOK DOKUMENTÁLÁSA

  Folyamatok dokumentálásának az eszközei

  Folyamatábra szerkesztése

  Process flow elmélete és gyakorlata

  Control Plan elmélete és gyakorlata

  FMEA elmélete és gyakorlata

  Kockázatértékelés

  2. NAP - FOLYAMATOK DOKUMENTÁLÁSA

 • 3. NAP - MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TECHNIKÁK

  A minőségbiztosításban alkalmazott alaptechnikák ismertetése

  PDCA elmélete és gyakorlata

  Selejtelemzés elmélete és gyakorlata (80/20 szabály)

  Mintavételezés elmélete és gyakorlata

  Hibaelemző módszerek (ISHIKAWA, 5M)

  Reklamációkezelés

  Mintavételi technikák alkalmazása a gyakorlatban (AQL)

 • 4. NAP - STATISZTIKAI ESZKÖZÖK (SPC, MSA)

  A statisztikai folyamatszabályozás elméleti háttere

  Az SPC gyakorlati alkalmazása

  Mérőrendszer elemzés elméleti háttere

  Az MSA gyakorlati alkalmazása

  4. NAP - STATISZTIKAI ESZKÖZÖK (SPC, MSA)

 • 5. NAP – EGY GYÁRTÁS MEGTERVEZÉSE (SZIMULÁCIÓS NAP)

  Egy, a témavezető által elkészített termék gyártásának a kialakítása

  A gyártási folyamat megtervezése

  A gyártás szabályozásához szükséges mutatók meghatározása

  A gyártás tudatos, mutatók által irányított fejlesztése

  A bevezetéshez szükséges elemek megtervezése elkészítése (PFLOW, CP, FMEA)

  MSA, Mintáztatás, mérési jegyzőkönyvek, stb

II. Új termék bevezetése (APQP)

 • 6. NAP – LEAN MENEDZSMENT

  LEAN fogalma

  TPS és LEAN rendszerek

  JIT és KAN-BAN rendszer a gyakorlatban

  OPF a gyakorlatban

  A folyamatos fejlesztés kultúrájának a kialakítása

  SMED

  ANDON, Heijunka, Jidoka rendszerek

 • 7. NAP – PROJEKTMENEDZSMENT

  Projekt életciklusok

  Projektmenedzsment funkciók

  Projektcél

  Projekt szervezet

  Projektterv

  Projekt-kontrolling

  Projekt-minőségbiztosítás

  Projektzárás

  7. NAP – PROJEKTMENEDZSMENT

 • 8. NAP - TERMÉKJÓVÁHAGYÁS – PPAP

  Termékjóváhagyás fogalma

  Termékjóváhagyás szerepe az SCM-ben

  Termékjóváhagyás elemei

  Termékjóváhagyás szabványai (AIAG PPAP 4th; VDA2)

  Termékjóváhagyás elemei, azok részletes ismertetése

 • 9. NAP - ÚJ TERMÉK BEVEZETÉSE, MINŐSÉGTERVEZÉS- APQP

  Új termék bevezetésének a fogalma. szerepe

  Új termék bevezetésének az átnézésé a PPAP és a projektmenedzsment tükrében

  APQP szerepet az SCM-ben

  Új termék bevezetésének a szabványai (AIAG APQP 2th; VDA-RGA „Maturity Level Assurance for New parts”)

  APQP gyakorlati megvalósítása

  9. NAP - ÚJ TERMÉK BEVEZETÉSE, MINŐSÉGTERVEZÉS- APQP

 • 10. NAP - ÚJ TERMÉK BEVEZETÉSÉNEK A MEGTERVEZÉSE (SZIMULÁCIÓS NAP)

  Egy, a témavezető által elkészített termék gyárthatóságának az elemzése

  A projekt megtervezése

  Megvalósíthatósági vizsgálat készítése

  Gyárthatósági vizsgálat elkészítése

  A bevezetéshez szükséges elemek megtervezése elkészítése (PFLOW, CP, FMEA)

  PPAP – MSA, Mintáztatás, mérési jegyzőkönyvek, stb.

  A szériagyártás megvalósítás

III. Minőségirányítás

 • 11. NAP - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK ISMERTETÉSE 1. NAP

  Minőségirányítási szabványok áttekintése

  Mérőeszközökkel szemben támasztott szabványi követelmények

  Karbantartással szemben támasztott szabványi követelmények

  Infrastruktúrával kapcsolatos szabványi követelmények

 • 12. NAP - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK ISMERTETÉSE 2. NAP

  Beszállítókkal szemben támasztott szabványi követelmények

  A beszerzéssel és a beszállítók kezelésével kapcsolatos feladatok gyakorlati megvalósítása

  Dolgozókkal szemben támasztott szabványi követelmények

  Termék-előállítási folyamatokkal szembeni szabványi követelmények

  A termék-előállítás megtervezése

  Vevőkkel kapcsolatos folyamatok

  Tervezés és fejlesztés

  12. NAP - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK ISMERTETÉSE 2. NAP

 • 13. NAP - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK ISMERTETÉSE 3. NAP

  Figyelemmel kíséréssel kapcsolatos szabványpont ismertetése

  Vevői elégedettség mérése

  Belső audit

  Folyamatok figyelemmel kísérése

  Termék figyelemmel kísérése

 • 14. NAP - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK ISMERTETÉSE 4. NAP

  Minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos követelmények, minőségirányítási kézikönyv és annak, folyamatainak, eljárásainak az ismertetése

  Megelőző tevékenységek – kockázatértékelések

  Változások kezelése

  14. NAP - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK ISMERTETÉSE 4. NAP

 • 15. NAP - MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK ISMERTETÉSE 5. NAP

  A vezetőséggel szemben támasztott követelmények ismertetése

  Minőségpolitika, minőségcélok elmélete és gyakorlata

  Vezetőségi átvizsgálás elmélete és gyakorlata