TPM – Total Productive Maintenance

Kimeneti kompetenciák:

A TPM rendszert sokan kizárólag a karbantartáshoz kötik, pedig ennél jóval többet jelent. A TPM együtt fejlődött a LEAN menedzsmenttel, majd később a részévé vált. A rendszer szoros összeköttetést alakít ki a termelési és a karbantartási részleg között, ezáltal magasabb minőségű együttműködést eredményez mindazért, hogy a termelőberendezések hosszútávon hatékonyabban üzemeljenek.

A képzésen a résztvevők a LEAN filozófia tükrében sajátíthatják el a hatékony TPM alapú karbantartás megvalósításának lépéseit.

A képzés kiemelten foglalkozik a gyakorlati megvalósítással, a sikeres TPM projekt alapfeltételeivel és buktatóival.

Javasolt célcsoport:

Iparágtól függetlenül minden olyan szakember, aki gépek üzemeltetésével, karbantartásával, valamint a gépek kezelőivel közvetlen és közvetett módon foglalkozik. Jellemzően műszakvezetők, karbantartási vezetők, LEAN menedzserek, folyamatmérnökök részére javasoljuk a képzést.

Kapcsolódó/ajánlott egyéb képzések:

Technikai információk:

Vizsga, értékelés módja:

A képzés vizsgával zárul, melynek sikerességi feltétele a 70% feletti eredmény elérése.

Tanúsítvány:

Sikeres vizsgát követően a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Tematika:

Karbantartási rendszerek alapjai

 • Karbantartás feladata
 • A karbantartás mint a gyártási folytonosság és hatékonyság támogatója
 • Karbantartás szervezeti beágyazottsága egy cég működésébe

Karbantartási stratégiák áttekintése

 • Hibaelhárító rendszer
 • Merev ciklusú karbantartás
 • Állapotfüggő karbantartás
 • RCM
 • RBI
 • RBM
 • TPM
 • Karbantartási mix meghatározása és menedzselés – gyakorlati példa

Karbantartás és termelés mutatói

 • MTTR – Mean Time to Repair
 • MTBF – Mean Time Between Failures
 • MTTF – Mean Time to Failure
 • OEE – Overal Equipment Effectiveness

TQM és LEAN menedzsment kapcsolata a TPM-mel

 • TQM összefoglalás
 • LEAN összefoglalás
 • Hogyan illeszkedik a TQM-be és a LEAN-be a TPM?

TPM

 • Nakajimai TPM 5 pillére – részletes bemutatás gyakorlati példákon keresztül
  • Autonóm karbantartás
  • Karbantartás fejlesztése
  • Oktatás-tréning motiváció
  • Fő veszteségek visszaszorítása
  • Korai megelőzés

TPM bevezetési projekt

 • TPM bevezetési projekt megtervezése
 • A termelőszemélyek bevonásának hatékony módszere
 • A TPM projekt bevezetési problémái és azok kezelése
 • Vizuálmenedzsment gyakorlata és eszközei a TPM projekt során
 • 5S és TPM kapcsolata

Kommunikáció

 • Karbantartó megbeszélések – műszakok közti kommunikáció
 • Operátori TPM megbeszélések