VDA 6.3 – Belső folyamatauditor

A képzés célja:

A Társaságunk által szervezett VDA 6.3 Belső folyamatauditor képzés az autóiparban előírt normákat követi. A képzést elvégzők képessé válnak a VDA 6.3 szerinti folyamatauditok tervezésére és lebonyolítására, valamint a vevői folyamatauditokra való felkészülés megtervezésére és levezénylésére.

A képzésen a szabvány ismertetése mellett az iparági jógyakorlatok bemutatása történik gyakorló auditor és minőségügyi szakember oktató segítségével.

Javasolt célcsoport:

Azok a szakemberek, akik a folyamatokat tervezik, működtetik és felügyelik. A beszállítók kiválasztásáért, fejlesztéséért, minősítéséért felelős beosztásban, illetve minőségbiztosítás, minőségellenőrzés, gyártás, tervezés területén dolgozók.

A képzést leginkább olyan szakembereknek ajánljuk, akik kevés tapasztalattal vagy hiányos elméleti háttérrel rendelkeznek a folyamatauditokról, és szeretnék a kérdéskatalógus mögött rejlő gyakorlati fogásokat megismerni. A képzésen a tapasztalt oktatók készségesen segítenek az adott cégre leginkább alkalmazható, a VDA 6.3-as követelményeknek is megfelelő gyakorlat kiválasztásában.

Kapcsolódó/ajánlott egyéb képzések:

Technikai információk:

Vizsga, értékelés módja:

A képzés vizsgával zárul, melynek sikerességi feltétele a 70% feletti eredmény elérése.

Tanúsítvány:

Sikeres vizsgát követően a résztvevők tanúsítványt kapnak.

Tematika:

Alapok

 • Az autóipari minőségirányítási rendszerek
 • Auditálási elvárások, összehangban az ISO 19011-gyel
 • Folyamataudit szerepe, funkciója a minőségirányítási rendszerben
 • Projektmenedzsment alapok
 • Új termék bevezetésének a folyamata – APQP és VDA MLA
 • Kapcsolódó követelmények áttekintése (VDA1, VDA2, VDA5, stb.)
 • VW csoport és egyéb CSR követelmények áttekintése a folyamataudittal kapcsolatosan

VDA 6.3 Folyamataudit

 • VDA 6.3 kiadvány felépítése
 • Folyamataudit típusai
 • Auditorokkal szembeni követelmények
 • VDA 6.3 Potential Analysis (P1) – Beszállító képességének a felmérése, előminősítése, fejlesztése
  • Képességelemzés szerepe a beszállítói lánc menedzselésében – VDA 6.3 és VDA
  • Képességelemzés célja, folyamata
  • Képességelemzés lefolytatása
  • Képességelemzés eredménye és a beszállító fejlesztésének a gyakorlata
 • VDA 6.3 Termékelőállító folyamatok auditálása
  • P2 folyamatelem
  • P3 folyamatelem
  • P4 folyamatelem
  • P5 folyamatelem
  • P6 folyamatelem
  • P7 folyamatelem
  • Értékelés szabályai
  • Lefokozási szabályok A-ból B-be és C-be
  • Több termékcsoport auditja
 • VDA 6.3-as folyamataudit lefolytatása
  • Felkészülés a VDA 6.3 kiadvány szerinti folyamatauditra
  • A VDA 6.3 kérdéskatalógus felépítése, használata
  • VDA 6.3 formanyomtatványok
  • Az audit kommunikációs és viselkedési szabályai
  • Auditgyakorlat – csoportmunka (szerepjáték vagy próbaaudit)