VDA 6.5 -Termékauditor

A képzés célja:

A Társaságunk által szervezett VDA 6.5 Termékauditor képzés az autóiparban előírt normákat követi. A képzést sikeresen elvégzők alkalmassá válnak az IATF 16949-es szabvány, a VW csoport, vagy más autóipari vevők által előírt termékaudit szabványos lefolytatására.

A képzés a legfrissebb, 2020-ban kiadott útmutató előírásait tartalmazza.

Javasolt célcsoport:

Az autóipari követelmények szerinti gyártó tevékenységet folytató társaságok munkatársai számára ajánljuk a képzést. Audit-programfelelősök, termékauditorok, rekvalifikációval, termékvizsgálattal foglalkozó munkatársak, illetve mérnökök, technikusok részére javasoljuk a részvételt.

Kapcsolódó/ajánlott egyéb képzések:

Technikai információk:

Vizsga, értékelés módja:

A képzés vizsgával zárul, melynek sikerességi feltétele a 70% feletti eredmény elérése.

Tanúsítvány:

Sikeres vizsgát követően a résztvevők Tanúsítványt kapnak.

Tematika:

VDA szerepe az autóiparban és kiadványainak a bemutatása

Auditálási elvárások, összhangban az ISO 19011-el

VW elvárások

VDA 6.5 – Termékaudit kötet tartalma és felépítése

 • Termékauditor feladata, felelőssége, szerepe
 • VDA 6.5 szerinti termékaudit célja, eredményei, a termékek ellenőrzésének típusai

A termékaudit programja

 • Az audit program tartalma
 • Vizsgálandó termékjellemzők kiválasztása
 • Termékjellemzők tűrésmezői
 • A termékauditba bevonható ellenőrzések
 • Erőforrások, ellenőrzési módszerek tervezése
 • Dokumentumok

Auditterv, auditálás

 • A termékaudit végrehajtása
 • Mintavétel és mintaazonosítás
 • Auditjelentés készítése
 • Azonnali intézkedések
 • Helyesbítő intézkedések

Auditorokkal kapcsolatos követelmények

 • Az audit tervezője és az auditorok
 • Követelmények az auditorokkal szemben
 • Az auditori felkészültség fenntartása